Tuberculose

Wat is Tuberculose
Tuberculose (TBC) is een infectieziekte, die veroorzaakt wordt door de tuberkelbacterie. De vorm die het meest voorkomt, is longtuberculose. De ziekte kan ook voorkomen in bijvoorbeeld de halsklier, wervels en nieren. In Nederland is tuberculose met medicijnen in de meeste gevallen goed te behandelen.

Besmettelijk/niet besmettelijk
TBC heeft een besmettelijke en een niet-besmettelijke vorm. De besmettelijke variant wordt ook wel ‘open’ longtuberculose genoemd. Wanneer iemand met open longtuberculose hoest of niest, kunnen er druppeltjes met bacteriën in de lucht komen. De persoon die deze druppeltjes inademt kan besmet raken. Ongeveer 10% van de mensen ontwikkelt na besmetting ook de ziekte TBC.

Na een besmetting krijgt ongeveer tien procent van de mensen zelf ook de ziekte tuberculose. Dit is meestal binnen twee jaar na besmetting. Bij een sterk verminderde weerstand kan tuberculose sneller actief worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ernstige ziekte, hiv-besmetting of medicatie die de weerstand vermindert. Sommige mensen ontwikkelen pas tientallen jaren later actieve tuberculose. 

In het beginstadium van de ziekte tuberculose sluipen de klachten (hoesten, koorts, nachtzweten, gewichtsverlies, toename van moeheid) er heel langzaam in. Als de tuberculose in de longen zit, zijn er ook afwijkingen op de longfoto te zien.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over TBC, vindt u ook op http://www.tuberculose.nl/.

Heeft u vragen?
De afdeling Tuberculose Bestrijding is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 14.30 uur, telefoonnummer 023-789 1620 en e-mail: tbckennemerland@ggdkennemerland.nl

Voor professionals
Voor collegiaal overleg en melding van nieuwe patiënten zijn wij op weekdagen de hele dag (9:00 tot 17:00 uur) bereikbaar via hetzelfde nummer 023 – 789 1620.

Foto Tbc Website GGD