Melding infectieziekte

Om het verspreiden van infectieziekten tegen te gaan geldt er in Nederland voor een  groot aantal infectieziekten een meldingsplicht. Behandelaars (artsen en laboratoria) en instellingen zijn wettelijk verplicht om infectieziekten te melden bij de GGD.

Voor behandelaars
Artsen en medisch microbiologische laboratoria zijn wettelijk verplicht bepaalde infectieziekten  te melden aan de GGD. De GGD spoort de bron van de infectie op en gaat ook na of mensen uit de omgeving van de patiënt risico lopen.

Hoe kunt u als behandeld arts een infectieziekte melden?
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van infectieziekten via telefoonnummer: 023-7891612. In deze folder leest u wanneer u moet melden en waarom er een meldingsplicht is.

Houd de volgende gegevens bij de hand als u een melding doet;

 • naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer en geslacht van de patiënt
 • datum eerste ziektedag
 • infectieziekte en manier van vaststellen
 • vaccinatietoestand, eventuele chemoprofylaxe en mogelijke bron
 • Is de patiënt of iemand uit zijn omgeving betrokken bij voedselbereiding of werkt hij of zij in de verzorging of verpleging?

Aanvullingen voor behandelend arts
In de Wet Publieke Gezondheid zijn twee aanvullingen waarbij u als behandelend arts zélf moet melden aan de GGD:

 • Besmettelijke infectieziekten waarvoor u geen verklaring kunt vinden;
 • Indien zich in uw praktijk een ongewoon aantal gevallen van een besmettelijke ziekte voordoet die niet op de lijst van meldingsplichtige infectieziekten staat, maar wel een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn.

Voor instellingen
Kinderen, ouderen, zieken en verstandelijk gehandicapten zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten.

Onder de meldingsplicht vallen:

 • Maag- en darmaandoeningen
 • Geelzucht
 • Huidaandoeningen
 • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard

De meldingsplicht voor infectieziekten geldt voor instellingen waar kwetsbare groepen verblijven of samenkomen:

 • Verpleeghuizen
 • Ziekenhuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
 • Kindercentra
 • Scholen voor basisonderwijs
 • Opvangcentra voor dak- en thuislozen
 • Opvangcentra voor asielzoekers
 • Jeugdinstellingen

In deze folder leest u wanneer u moet melden en waarom er een meldingsplicht is. Wij zijn bereikbaar voor het melden van infectieziekten via telefoonnummer: 023-7891612.