18 Apr 2016

Inspireren en versterken van samenwerking voorschoolse zorgstructuur in de Haarlemmermeer

In de aula van de brede school in De Breedte is op maandag 11 april een netwerkbijeenkomst geweest over de voorschoolse zorgstructuur in de Haarlemmermeer. Jeugdgezondheidszorg van GGD Kennemerland was één van de organisatoren. 

De bijeenkomst was om te inspireren en de samenwerking te versterken. Er werd onder andere ingegaan op het vernieuwde document Kinderen die Opvallen. In dit document wordt de zorgstructuur 0-4 op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven beschreven.  Ook is er aandacht geweest voor de verschillende ontwikkelingen in de zorg voor kinderen 0-7 jaar zoals Kindercare. 

Meer weten?
Lees dan het hele bericht op onze LinkedIn pagina.