11 Oct 2017

International Coming Out Day

Foto Regenboogvlag Medewerkers Ambu En Brandweer LIGGENDUit de kast komen is voor veel jongeren, maar ook voor ouderen, een moeilijke periode in hun leven. Het begrip ‘uit de kast komen’ suggereert dat het op éen moment gebeurt, terwijl het in feite een langdurig procies kan zijn. In elke sociale omgeving moet opnieuw de beslissing worden genomen om ‘er’ voor uit te komen. Vaak zijn mensen wel open tegenover familie en vrienden, maar niet op school, op het werk of de sportvereniging. 

Sinds 2009 is het in Nederland een goed gebruik om tijdens International Coming Out Day op overheidsgebouwen de regenboogvlag in de top te hijsen. Sinds dit jaar doet GGD Kennemerland hier ook aan mee. 

Wij zijn een open en publiek bedrijf. Dienstbaar voor iedereen. Wij maken daarin geen onderscheid in wie je bent. Verschillen tussen mensen zorgen ervoor dat bestaande patronen doorbroken kunnen worden en nieuwe ideeën ontstaan. We investeren dan ook in een divers personeelsbeleid. Door de regenboogvlag te hijsen, laten we zien dat we een bedrijf en werkgever zijn, waar alle mensen welkom zijn. Ongeacht afkomst, geslacht of seksuele voorkeur.