Plezier op school

Je kind gaat binnenkort naar de brugklas. Dat is leuk, maar ook spannend. Voor als je kind zich op de basisschool niet thuis voelt, bijvoorbeeld omdat het gepest wordt, moeilijk vriendjes kan of krijgen of vaak ruzie heeft, is er de cursus Plezier op school. Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Deelname is gratis!

DEF Plezieropschool2De cursus wordt door de GGD en Meerwaarde gegeven en is bedoeld voor aankomend brugklassers die het reguliere onderwijs volgen. In de tweedaagse cursus leert je kind contact leggen, omgaan met anderen en opkomen voor zichzelf. Ook wordt er geleerd om te gaan met pesten en is er aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik. De groep bestaat uit maximaal 10 aankomende brugklassers.

De cursus vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie. Hier is bewust voor gekozen omdat kinderen dan het geleerde meteen een week later in de praktijk kunnen toepassen.  Dan is er namelijk sprake van een overgangssituatie en zijn kinderen het meest gevoelig voor verandering. En juist de overgang naar een nieuwe school biedt kinderen de kans een nieuwe start te maken.

Om te beoordelen of de cursus passend is voor je kind wordt er vooraf een intakegesprek gehouden. Het is belangrijk dat de kinderen zelf ook behoefte aan verandering hebben. Voor de ouders van deelnemende kinderen is er vooraf een ouderavond. Hier wordt meer inhoudelijke informatie over de cursus gegeven. Na de cursus volgt een terugkoppeling over het verloop van de cursus en eventuele punten waar je als ouder nog rekening mee kan houden.

Succes
Uit eerdere cursussen en onderzoek blijkt dat kinderen een half jaar na de cursus hiervan nog steeds profiteren. De meeste kinderen voelen zich op hun gemak op hun nieuwe school.

"Ik vond het een leuke cursus. Blijf zo door gaan, zodat ook andere kinderen hiervan kunnen leren!"

"Als je ergens positief over denkt dat je er dan ook meer zin in krijgt. De helpende en niet- helpende gedachten."

Voor wie
Voor aankomend brugklassers wonend in de Haarlemmermeer, die zich op de basisschool niet op hun gemak voelen bij leeftijdgenoten of op zien tegen de overgang naar de brugklas. De training richt zich op het vergroten van zelfvertrouwen en contact  maken met leeftijdsgenoten. Het is belangrijk dat de kinderen zelf ook behoefte aan verandering hebben.                                                                                                                                              

Data en locatie

Data training : 2017 donderdag 31 aug en vrijdag 1 september van 9.00 - 16.30                Kaj Munk College, Kaj Munkweg 3 Hoofddorp                                                                             

Aanmelden : De cursus is vol, aanmelden is niet meer mogelijk.
Deelnemen aan de cursus is gratis.  U kunt zich hier online aanmelden of een e-mail sturen naar cursus@vrk.nl. Op deze cursus zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice JGZ tel. 023-7891777 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur.