Sociale vaardigheden voor kinderen

Deze training wordt uitgevoerd door een trainer van Stichting Meerwaarde en een trainer van GGD Kennemerland. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig omdat ze bepaalde sociale vaardigheden missen en daardoor in hun contact met leeftijdgenoten en volwassenen steeds opnieuw in de moeilijkheden komen.

Omgaan met anderen kun je leren, evenals hoe je het beste kunt reageren in moeilijke en lastige situaties.

De cursus sociale vaardigheden voor kinderen is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar die graag sociaal handiger willen worden en:

  • Meer zelfvertrouwen nodig hebben;
  • Moeilijk vrienden maken en houden;
  • Snel boos worden en niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan;
  • Niet weerbaar en verlegen zijn;
  • Gepest worden of zelf pesten;
  • Moeite hebben met nee zeggen en keuzes maken.

In de groep oefenen kinderen samen op een speelse manier hoe ze in lastige situaties anders (effectiever) kunnen reageren. De thema’s die in de training aan de orde komen, zijn o.a.: complimenten geven en ontvangen, het voeren van een gesprekje, omgaan met plagen en pesten, lichaamshouding en stevig staan.

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten met halverwege, op een avond, telefonisch oudercontact. Voor aanvang van de training vindt een intakegesprek plaats. Hierin wordt samen met u en uw kind gekeken of deze training aansluit bij uw kind. Na de training vindt nog een eindgesprek plaats. Er zijn twee  groepen:

  • 8 t/m 10 jaar
  • 10 t/m 12 jaar

Deze cursus is bedoeld voor kinderen in het reguliere onderwijs. Kinderen met een psychiatrische diagnose zijn gebaat bij een sociale vaardigheidscursus met meer specifieke aandacht en kennis van de trainers. Bij twijfel kunt u via het cursusbureau contact op laten nemen door een van de trainers.

Aanmelden
Aanmelden voor deze training kan via de website van Meerwaarde.

Data

Groep 10-12 jaar:  start weer in het najaar  

Groep 8-10 jaar: start weer in het najaar

Locatie P punt Hoofddorp

Tijd:

Indien u uw kind aanmeldt dan wordt u samen uitgenodigd voor een intakegesprek.