Kindermishandeling

In Nederland worden naar schatting elk jaar minstens 50.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Onder kindermishandeling wordt verstaan: actieve lichamelijke of geestelijke mishandeling of misbruik (ook seksueel misbruik) en lichamelijke of emotionele verwaarlozing van kinderen.

Bij de signalering en de aanpak hiervan hebben de JGZ-arts en de verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een taak. Wat kunnen zij doen?

  • Zij komen op voor de rechten van het kind
  • Zij kunnen vertrouwenspersoon zijn voor kinderen, de ouders en de school
  • Zij adviseren de school in individuele gevallen en over kindermishandeling in het algemeen
  • Zij overleggen met instanties die hulp kunnen bieden of daarvoor kunnen bemiddelen
  • Zij werken mee in het project Preventie en Aanpak Huiselijk Geweld Kennemerland.

Vragen over (mogelijke) mishandeling?
Heeft u vragen over kindermishandeling? Maakt u zich zorgen om een kind? Neem contact op met:
Jeugdgezondheidszorg tel. 023-7891777 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur. E-mail: frontofficejgz@vrk.nl of Advies- en meldpunt kindermishandeling: 0900-1231230.

BEL, OOK BIJ TWIJFEL!