Lezingen en workshops

Lezingen en workshops over opvoeden

Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen kunnen een workshop of lezing aanvragen. U kunt zelf een onderwerp kiezen uit ons aanbod maar indien gewenst kunnen wij u ook hierbij adviseren.

GGD Kennemerland kan op uw locatie bijeenkomsten voor ouders geven over onderwerpen die met de opvoeding en gezondheid van kinderen te maken hebben. Een bijeenkomst over opvoeding en gezondheid is een geschikte manier om ouders te bereiken en veel ouders zijn blij met dit aanbod.

Meer informatie en aanvraag

 

In de folder staat een korte beschrijving over de inhoud van de lezingen en workshops. Voor overige informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Cursusbureau GGD Kennemerland, tel. 023-5159102/103 of e-mail naar cursusbureau@vrk.nl.