Logopedie

Goede mondelinge communicatie is voor iedereen onmisbaar. Ook kinderen moeten zich goed kunnen uitdrukken en kunnen begrijpen wat er gezegd wordt. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind: verstandelijk, emotioneel en sociaal. 

Alles rondom spraak en taal 
Logopedie houdt zich bezig met de verbetering van de spraak en alles wat daarmee samenhangt: de stem, uitspraak en taal (vertellen, begrijpen, luisteren). Maar ook bepaald gedrag heeft invloed, zoals duimen of met open mond ademen. Vroegtijdige opsporing door de logopedist kan helpen om stoornissen te voorkomen of te behandelen. 

In sommige gemeenten in Kennemerland (niet alle) is een GGD-logopedist verbonden aan de basisschool. 

Taken van de logopedist op school 

 • Screening en onderzoek 
  Alle kleuters worden door de logopedist onderzocht. Het doel is stoornissen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor in een vroeg stadium op te sporen. Deze screening kan aanleiding zijn tot verder onderzoek op een specifiek terrein. 
   
 • Controle en begeleiding 
  De logopedist controleert een kind met verhoogd risico regelmatig om te zien of het zich goed ontwikkelt. Een kind met problemen krijgt begeleiding. Ouders, leerkrachten en kind krijgen adviezen en/of oefeningen om de situatie te verbeteren. 
   
 • Behandeling / verwijzing 
  Logopedische behandeling vindt doorgaans buiten school plaats (meestal eens per week). De logopedist kan zorgdragen voor verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist.  
   
 • Voorlichting / advies 
  De logopedist geeft voorlichting over mondelinge communicatie aan bijvoorbeeld ouders en leerkrachten. Bij een specifiek probleem kunnen zij voorlichting op maat krijgen. Ouders kunnen altijd om advies vragen bij twijfels over de spraak- en taalontwikkeling van hun kind. 
   
 • Onderzoek op verzoek 
  Ouders, leerkrachten en bijvoorbeeld jeugdartsen kunnen een kind aanmelden voor een logopedisch onderzoek.

Meer informatie 
Voor algemene informatie en het maken van afspraken 023-7891777 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur.
E-mail: frontofficejgz@vrk.nl