Pesten

Pesten heeft gevolgen voor iedereen die erbij betrokken is. Vooral voor kinderen in de schoolleeftijd die structureel gepest worden, kunnen de negatieve gevolgen groot zijn. Zij kunnen last hebben van faalangst, een gebrek aan zelfvertrouwen, een slecht zelfbeeld of lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, bedplassen en slaapproblemen.

Kinderen die gepest worden, hebben bijna drie keer zoveel kans om depressief te worden dan kinderen die niet gepest worden. Daarnaast staan hun schoolprestaties onder druk.

Maar ook met de pesters gebeurt er iets: de ontwikkeling van sociale vaardigheden blijft achter. Kinderen die pesten hebben een grotere kans om later in de problemen te komen, bijvoorbeeld door in criminaliteit te vervallen of door verslaafd te raken. Het is dan ook belangrijk om in een vroeg stadium in te grijpen.

Scholen
De GGD kan de scholen in de regio adviseren hoe om te gaan met pesten. Ook is het mogelijk om een themabijeenkomst over (cyber)pesten aan te vragen, die gegeven wordt door medewerker(s) van de GGD. Als u als school meer informatie wilt over (cyber)pesten kunt u ook contact opnemen met GGD Kennemerland via tel. 023-7891600.

Voor ouders/ opvoeders
Aan elke school is een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden, zij kunnen u adviseren en met u meedenken. Ook hebben zij zicht op het aanbod van cursussen in uw gemeente.
Wilt u als ouder/opvoeder meer informatie over (cyber)pesten en of begeleiding hoe hier mee om te gaan? U kunt de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Kennemerland bereiken via telefoonnummer 023-7891777 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur of per e-mail frontofficejgz@vrk.nl.

Neem ook eens een kijkje op http://www.pestweb.nl/. Deze website biedt informatie en tips voor ouders/opvoeders, leerlingen en leerkrachten over hoe om te gaan met (digitaal) pesten. Onder het kopje aanpak staat beschreven, wat je als leerling kunt doen, en wat u als ouder of leerkracht kunt doen als er gepest wordt.