Schoolgaande jeugd

Aan iedere school (basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs) is een Jeugdgezondheids(JGZ)-team verbonden. Het JGZ-team bestaat uit een JGZ-arts, een JGZ-verpleegkundige en een assistent.

Samen met ouders of verzorgers en school willen de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg een bijdrage leveren aan een goede gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg doet dit onder meer door het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken en onderzoeken op indicatie bij kinderen. Daarnaast wordt voorlichting en advies gegeven aan ouders en kinderen en intern begeleiders en leerkrachten van scholen.  

Informatie
Voor algemene informatie en het maken van afspraken: 
Tel. 023-7891777 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur.
E-mail: frontofficejgz@vrk.nl.

Nieuws

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek onder basisscholen en ouders met kinderen op de basisschool, september 2016.

GGD Kennemerland, sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wil ouders en scholen graag goed van dienst kunnen zijn. De mening van ouders en scholen is hierbij erg belangrijk.             Om de ervaringen van ouders en scholen met de Jeugdgezondheidszorg op het basisonderwijs te kunnen vernemen, heeft de Jeugdgezondheidszorg een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

De resultaten van beide onderzoeken worden gebruikt  om het aanbod richting ouders, kinderen en scholen te optimaliseren. Hieronder kunt u de uitkomsten van de onderzoeken lezen. 

Indien u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de frontoffice van de JGZ (023-7891777). U kunt ook een e-mail sturen naar frontofficejgz@vrk.nl