15/16-jarigen

JGZ contactmoment in het voortgezet onderwijs
  

GGD Kennemerland heeft twee keer contact met leerlingen op het voortgezet onderwijs. Naast het al bestaande gezondheidsonderzoek in de 2e klas, is er sinds vorig jaar op de meeste scholen een extra contact in de 4e klas. Daarbij bieden wij jongeren de gelegenheid om vragen te stellen over hun gezondheid en de wijze waarop zij hun leefstijl kunnen beïnvloeden.
 

Wat is de bedoeling van het contactmoment? 20150201 Foto GGD Jaarverslag JGZ Pubers
Het doel van het contactmoment is om jongeren ervan bewust te maken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen gezondheid. Dat zij dagelijks keuzes maken die van invloed zijn op hun gezondheid. Om goed te kunnen kiezen moeten ze goed geïnformeerd zijn. JGZ wijst hen de weg naar betrouwbare informatie en bespreekt wat de jongeren eraan kunnen hebben. Daarna is het aan henzelf om te bepalen hoe ze daarmee om willen gaan.

Hoe ziet het jongerencontact eruit?
De leerling vult in de klas, via internet, een vragenlijst in over gezondheid en leefstijl. Hij/zij krijgt hiervoor een persoonlijke inlogcode. Bij het lesuur is een leerkracht van school en een jeugdverpleegkundige van de GGD aanwezig. De jeugdverpleegkundige laat eerst een filmpje zien waarin wordt toegelicht wat de bedoeling is.
 
Later nodigt de jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een gesprek. De jeugdverpleegkundige bekijkt voorafgaand aan het gesprek de resultaten van de vragenlijst, en krijgt zo inzicht in de gezondheid en leefstijl van de leerling. Tijdens het gesprek geeft de leerling zelf aan waar hij of zij het over wil hebben. Desgewenst wordt een vervolggesprek ingepland met de jeugdarts of een andere deskundige om op een bepaald onderwerp dieper in te gaan, bijvoorbeeld op het terrein van voeding, bewegen, seksualiteit, genotmiddelen, gamen of zelfvertrouwen.
 
Digitaal advies
Nadat de leerling de digitale vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt hij/zij direct tips over betrouwbare en informatieve internetsites waarop meer informatie over de onderwerpen uit de vragenlijst te vinden is. Bijvoorbeeld voeding, slapen, gamen, alcohol en lekker-in-je-vel zitten. Een voorbeeld van zo’n website is www.jouwggd.nl, de website met alles over gezondheid en leefstijl voor jongeren van 12-23 jaar.

Klik hier voor meer informatie over het contactmoment in de 4e klas