FAQ contactmoment 4e klas

Hoe waarborgt JGZ de privacy?
De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts van de GGD zijn de enigen die de antwoorden op de vragenlijst kunnen inzien. De antwoorden en de uitkomsten van het gesprek staan in het digitale dossier dat de JGZ van alle kinderen bijhoudt. De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts hebben een beroepsgeheim en bespreken het met de jongere als zij het nodig vinden om met ouders of anderen te overleggen. Ook de uitkomsten van dit gesprek worden opgenomen in het JGZ-dossier van uw kind.
 
Kan ik de vragenlijst die mijn zoon/dochter op school moet invullen inzien?
Neem voor een voorbeeld-vragenlijst contact met ons op door te bellen met 023-789 1777 of stuur een e-mail naar frontofficejgz@vrk.nl.
 
Is het JGZ-contactmoment verplicht?
Het contactmoment is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg biedt vanuit een wettelijke taak het contactmoment aan met als doel om de gezondheid en ontwikkeling van jongeren te bevorderen. Wilt u niet dat uw kind meedoet, dan vraagt de jeugdverpleegkundige of de mentor zich zorgen maakt over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. School geeft ons alleen informatie, als u daarvoor (eerder) toestemming heeft gegeven. Zo nodig neemt JGZ daarna contact met u op om te overleggen.
 
Hoe maak ik bezwaar?
Als u niet wilt dat uw zoon of dochter aan de vragenlijst of het gesprek meedoet, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar de verpleegkundige van de school. In de brief die u voorafgaand aan het contactmoment ontvangt, staat het emailadres van deze verpleegkundige. Geef uw mail het onderwerp “Geen toestemming” en vermeld verder:

  1. De naam van uw zoon of dochter
  2. De school en de klas 
  3. Dat u geen toestemming geeft voor het invullen van de vragenlijst door uw zoon/dochter en/of 
  4. Dat u geen toestemming geeft voor het gesprek van uw zoon/dochter met de jeugdverpleegkundige

Zoals wettelijk vastgelegd kan uw zoon of dochter vanaf 16 jaar zelf beslissen om wel of niet deel te nemen aan de vragenlijst en/of het gesprek met de jeugdverpleegkundige. Dit kan hij/zij voor de afname van de vragenlijst in de klas tegen de jeugdverpleegkundige zeggen. De jeugdverpleegkundige zal aan uw zoon of dochter vragen om eerst het introductiefilmpje te bekijken voordat hij/zij definitief besluit om niet mee te doen. Zo is uw kind goed geïnformeerd voor de keuze die het maakt.
 
Mag ik als ouder/verzorger aanwezig zijn bij het gesprek?
Op school spreekt de jeugdverpleegkundige graag alleen met uw zoon of dochter. Als u samen met uw kind een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige wilt, dan kunt u beter een aparte afspraak maken. We kunnen, als u of uw kind dat wilt, ook afspreken op een GGD-locatie. Een afspraak maakt u door te bellen met 023-789 1777 of stuur een e-mail naar frontofficejgz@vrk.nl.
 
Ik wil graag iets bespreken zonder mijn zoon of dochter, kan dit?
Dat kan altijd. U kunt een aparte afspraak maken door te bellen met 023-789 1777 of stuur een e-mail naar frontofficejgz@vrk.nl.
 
Mijn zoon/dochter was afwezig toen JGZ in de klas kwam, wat nu?
De jeugdverpleegkundige probeert op school een inhaalmoment te regelen, waarbij alle leerlingen die afwezig waren alsnog de vragenlijst kunnen invullen. Lukt dit niet, dan vraagt zij aan een leerkracht om de benodigde informatie voor de vragenlijst aan uw zoon of dochter te overhandigen. Hij/zij kan dan in een tussenuur of thuis alsnog de vragenlijst invullen. Lukt dit allemaal niet, dan vraagt de jeugdverpleegkundige of de mentor zich zorgen maakt over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. School geeft ons alleen informatie als u daarvoor (eerder) toestemming hebt gegeven. Zo nodig neemt JGZ daarna contact met u op om te overleggen. U of uw zoon/dochter kan ook altijd zelf een afspraak met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts maken. Dit kan door te bellen met 023-789 1777 of stuur een e-mail naar frontofficejgz@vrk.nl.
 
Kan ik chatten met JGZ?
Via www.jouwggd.nl kunnen jongeren van 12-23 jaar chatten of mailen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Voor ouders/verzorgers heeft JGZ geen chatmogelijkheid. Mailen kan wel: frontofficejgz@vrk.nl.