Onderzoeken

Preventieve gezondheidsonderzoeken 
Tijdens de periode waarin een kind op de basisschool en het voortgezet onderwijs zit, krijgt het vier preventieve gezondheidsonderzoeken aangeboden. GGD Kennemerland volgt hierin de landelijke richtlijn. 

Ook ouders die aangegeven hebben geen gebruik te willen maken van jeugdgezondheidszorg ontvangen een uitnodiging voor hun kind. JGZ instellingen zijn volgens de jeugdwet verplicht om alle kinderen in het basisonderwijs 2x uit te nodigen.

Gezondheidsonderzoek voor 5 jarigen en kinderen in groep 7 
In het jaar dat een kind 5 jaar wordt, is het eerste gezondheidsonderzoek. In groep 7 volgt het tweede preventieve gezondheidsonderzoek.   

Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen: 

  • De doktersassistente onderzoekt (op school) de ogen, het gehoor (voor groep 7 op indicatie), de lengte en het gewicht.
  • De ouders/verzorgers vullen een vragenlijst in over het kind.
  • De leerkracht vult een vragenlijst in over het kind, over motoriek, spraak-taalontwikkeling en het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij de ouders bekend zijn.
  • De JGZ-arts heeft een gesprek met de leerkracht over het kind bij het eerste gezondheidsonderzoek.
  • De JGZ-verpleegkundige heeft een gesprek met de leerkracht over het kind bij het gezondheidsonderzoek in groep 7.

Na beide gezondheidsonderzoeken kunnen ouders en kind worden uitgenodigd voor een uitgebreid onderzoek of gesprek bij de JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige. Ouders kunnen natuurlijk ook zelf aangeven als zij een gesprek met de JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige willen. 

Gezondheidsonderzoek voor kinderen in klas 2 van het voorgezet onderwijs 
In klas 2 van het voortgezet onderwijs krijgt een kind het laatste gezondheidsonderzoek. Hierbij zullen alle VMBO leerlingen onderzocht worden door de JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige. 

Voor de HAVO/VWO leerlingen bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen: 

  • De JGZ-verpleegkundige onderzoekt op school/GGD locatie de lengte en het gewicht en geeft hierover een korte toelichting.
  • De leerling vult een gezondheidsvragenlijst in en een vragenlijst over het signaleren van eventuele psychosociale problematiek.
  • Mentor/coördinator vult een vragenlijst in over het kind, over het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij de ouders bekend zijn.
  • De JGZ-verpleegkundige heeft een gesprek met de mentor of (zorg)coördinator over het kind. 

Na het gezondheidsonderzoek klas 2 kunnen ouders en/of het kind worden uitgenodigd voor een uitgebreid onderzoek of gesprek bij de JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige. Ouders kunnen ook zelf aangeven als zij een gesprek met de JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige willen.

Contactmoment 15/16 jarigen

Meer informatie
Folder Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar