Overleggen

Elke basisschool en voortgezet onderwijs school in ons werkgebied heeft een vast JGZ-team dat bestaat uit een JGZ-arts, JGZ-verpleegkundige en een JGZ-assistente. Op de basisschool neemt de JGZ-verpleegkundige deel aan het zorgoverleg, op het voorgezet onderwijs neemt de JGZ-arts deel aan het Zorg Advies Team.

Zorgoverleg
Op het basisonderwijs vindt regelmatig overleg plaats met de JGZ verpleegkundige van de GGD, de intern begeleider van de basisschool en een schoolmaatschappelijk werker. Dit overleg wordt het zorgoverleg genoemd. Een groot deel van de scholen in ons werkgebied hebben een aantal keer per jaar een zorgoverleg. 

Het doel van dit overleg is zorgen voor tijdige hulp bij problemen van leerlingen. U als ouder wordt altijd geinformeerd als uw kind in dit overleg wordt besproken. Indien u zorgen om uw kind heeft waarvan u vindt dat dit in het zorgoverleg mag worden besproken kunt u dit ook zelf bij de intern begeleider aangeven. Als u bezwaar heeft tegen het bespreken van uw kind in het zorgoverleg, kunt u dit laten weten aan de directie of intern begeleider van de school.

Zorg Advies Team
Op het voortgezet onderwijs vindt regelmatig overleg plaats over leerlingen waar zorgen om zijn. Het overleg op het voortgezet onderwijs wordt Zorg Advies Team (ZAT) genoemd. Aan het ZAT neemt de JGZ-arts van de GGD deel, samen met de zorgcoördinatoren van school. Vaak neemt ook een schoolmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar deel aan het ZAT evenals een consulent van Bureau Jeugdzorg en de wijkagent. De samenstelling van het ZAT verschilt per school. 

Als uw kind in dit overleg wordt besproken wordt u als ouder geïnformeerd. Indien uit dit overleg blijkt dat uw kind ondersteuning of hulp nodig heeft of onderzoek door de jeugdgezondheidszorg dan wordt u als ouder daar natuurlijk van op de hoogte gebracht. Als u bezwaar heeft tegen het bespreken van uw kind in het zorgoverleg, kunt u dit laten weten aan de directie of zorgcoördinator van de school.