Schoolverzuim

Volgens de leerplichtwet zijn kinderen verplicht 12 volledige schooljaren naar school te gaan. Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar.

Leerplicht
Dit gaat in op de 1e schooldag van de maand volgende op die waarin het kind de leeftijd van 5 bereikt. Een kind dat in september 5 jaar wordt moet op de eerste schooldag in oktober naar school. Een kind is leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar wordt. Daarna geldt nog 1 jaar een gedeeltelijke leerplicht. Het kind moet dan 1 dag per week naar school.

Verzuim
Met leerlingen die regelmatig van school verzuimen (spijbelen) kan iets aan de hand zijn. De leerplichtambtenaar onderzoekt wat het probleem is en probeert dat op te lossen. Allereerst door met de leerling, ouders en de school te praten. Het kan ook nodig zijn om de leerling te verwijzen naar mensen of instanties die hulp kunnen bieden.

Niet alleen leerplichtambtenaren maar ook de school of de ouders kunnen een leerling die veel verzuimt bij de GGD melden. De JGZ-arts gaat na waarom de leerling verzuimt en of hiervoor een medische noodzaak is. Samen met school, leerling en ouders bekijkt de JGZ-arts welke activiteiten ondernomen kunnen worden.  

Gemeentelijke leerplichtambtenaren
Gemeente Bennebroek, 023 5847771.
Gemeente Beverwijk, 0251 256347/256256.
Gemeente Bloemendaal, 023 5225594.
Gemeente Haarlem, 023 5115600.
Gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude, 020 4079000.
Gemeente Haarlemmermeer, 0900 1852. 
Gemeente Heemskerk, 0251 256777.
Gemeente Heemstede, 023 5485868.
Gemeente Velsen, 0255 567200.
Gemeente Uitgeest, 0251 361111.
Gemeente Zandvoort, 023 5740100.