Contactmomenten Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

 Terug

Leeftijd van het kind

Aard van het contact

72-168 uur na de geboorte

Hielprik en gehoortest

10-14 dagen

Huisbezoek

4 weken

Bezoek consultatiebureau (filmpje)

6 weken

Bezoek consultatiebureau op indicatie

2 maanden

Bezoek consultatiebureau
Vaccinatie DKTP/Hepatitis B/HIB en pneumococcen

3 maanden

Bezoek consultatiebureau
Vaccinatie DKTP/ Hepatitis B/HIB

4 maanden

Bezoek consultatiebureau
Vaccinatie DKTP/Hepatitis B/HIB en pneumococcen

6,5 maanden

Bezoek consultatiebureau

9 maanden

Bezoek consultatiebureau

11 maanden

Bezoek consultatiebureau
Vaccinatie DKTP/Hepatitis B/HIB en pneumococcen

14 maanden

Bezoek consultatiebureau
Vaccinatie BMR en meningococcen

18 maanden

Workshop 18 maanden "Het opvoeden gaat beginnen" en/of bezoek consultatiebureau

2 jaar

Bezoek consultatiebureau ( filmpje)

2,5 jaar

Bezoek consultatiebureau op indicatie

2 jaar en 10 maanden

Bezoek consultatiebureau  ogentest ( filmpje)

3 jaar en 10 maanden

Bezoek consultatiebureau ( filmpje)
Vaccinatie DKTP en ogentest

 

Schema d.d. September 2015