Stevig ouderschap

Terug

Stevig Ouderschap is bedoeld voor gezinnen met een pasgeboren kind die om wat voor reden dan ook wat extra steun kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kind(eren). Tijdens het consult op het consultatiebureau is niet altijd voldoende tijd beschikbaar voor lange gesprekken. Vanuit Stevig Ouderschap wordt die extra steun bij ouders thuis aangeboden door speciaal hiervoor opgeleide jeugdverpleegkundigen.

Deelname aan het programma is gratis. Aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor deze begeleiding. Ook kunt u zelf bij uw jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau aangeven, dat u gebruik wilt maken van deze ondersteuning.