Klachten

GGD Kennemerland is u zo goed mogelijk van dienst. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dat willen wij graag weten!

Een klacht indienen
In een gesprek met de betreffende medewerker, of de leidinggevende, kan uw klacht misschien snel opgelost worden.

Komt u er samen niet uit dan kunt u besluiten een schriftelijke klacht in te dienen. Dat kan per e-mail klachten@vrk.nl of per post:

VRK/GGD Kennemerland
T.a.v. afdeling ...
Betreft: klacht
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Probeer in uw e-mail of brief zoveel mogelijk gegevens te verstrekken: 

  • Uw voorletters, achternaam, adres en telefoonnummer
  • Datum waarop de klacht is ontstaan
  • De afdeling/dienstverlening welke de klacht betreft
  • Naam van medewerker(s) over wie uw klacht gaat (indien bekend en/of van toepassing)
  • Inhoud van de klacht: wat is er gebeurd, waar bent u ontevreden over?
  • Ondertekening, plaats en datum

Zodra uw brief of e-mail bij ons binnen is ontvangt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. U weet dan dat uw brief of e-mail op de juiste plek is aangekomen.

Lees meer over de behandeling van uw klacht.

Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Dhr. E. Groot via egroot@vrk.nl, tel. 06 2053 7271.