2 Jun 2016

Landelijke GHOR netwerkdag in Kennemerland

Vrijdag 27 mei vond de landelijke GHOR netwerkdag plaats in Kennemerland. Deze dag, georganiseerd door GGD Kennemerland en GGD GHOR Nederland werd goed bezocht.

De genodigden waren medewerkers van diverse GHOR-bureaus, Directeuren Publieke Gezondheid en belanghebbenden van landelijke organisaties op het gebied van acute zorg of crisisbeheersing.

Programma
Het dagprogramma was opgebouwd vanuit de thema’s Lucht, Weg en Water en startte al vroeg bij het Dorinthotel bij Badhoevedorp. Na een welkomstwoord door Niek Meijer (burgemeester van Zandvoort, tevens portefeuillehouder GHOR in de Bestuurlijk Advies Commissie GHOR)  en Bert van de Velden (Directeur Publieke Gezondheid van GGD Kennemerland) gingen de deelnemers in groepen op werkbezoek bij belangrijke GHOR-partners in de regio.

  • Bij het Veiligheidstrainingscentrum Schiphol, kwamen de deelnemers, met zicht op de startbanen, meer aan de weet over crisisbeheersing op de luchthaven en vliegtuigongevallen.
  • In het IJmuider Zee- en Havenmuseum werd een beeld geschetst van de regio Kennemerland en de wijze waarop gemeenten en Veiligheidsregio’s samenwerken in de crisisbeheersing bij de sluizen en het Noordzeekanaal. Daarbij werd ook in gegaan op het landschap van Kennemerland en de historie van het Noordzeekanaal-gebied.
  • Verder was er een inkijkje in de wereld van de Verkeerscentrale voor Noordwest Nederland van Rijkswaterstaat.  Deelnemers konden ervaren hoe er bij de verkeerscentrale van de Provincie Noord Holland dagelijks wordt gewerkt aan wegmanagement, tunnelbeheer en – veiligheid.

Positieve reacties
De reacties van de deelnemers waren overwegend positief; de sfeer was goed, volop mogelijkheden om te netwerken en de organisatie van de dag, voor en achter de schermen, werd als uitstekend omschreven. Wel kon de dag volgens sommigen wat interactiever.

De GHOR van GGD Kennemerland heeft een uitstekende gelegenheid gehad om de regio Kennemerland en haar gezondheids- en veiligheidsaspecten op het gebied van Lucht, Weg en Water te kunnen presenteren. Kennemerland bleek voor menig deelnemer een regio met veel dynamiek en verkeers- en mensen-bewegingen van inwoners, bezoekers en passanten.

Tweet GGD GHOR Nl Opening BM Meijer

Deelnemer Met Programma GHOR-netwerkdag 27 Mei 2016, Beeld Jeffrey Koper