3 Jul 2017

Meer weten over de GHOR?

GHOR Kennemerland bevordert de veiligheid van de burgers en de zorg aan slachtoffers van rampen en crises in de regio. Maar voor wie snel een beeld wil krijgen van de GHOR is er nu een overzichtelijk document met uitleg.

Alle relevante informatie in één document
De GHOR academie heeft samen met diverse GHOR-teams in het land een overzichtsdocument gemaakt: het brondocument basiskennis GHOR. Het is een naslagwerk voor wie snel een beeld wil krijgen van de GHOR en is relevant vooroperationele GHOR-functionarissen en keten-, zorg- en veiligheidspartners zoals medewerkers van zorginstellingen, ambulancediensten, brandweer, politie en bevolkingszorg. Ook anderen die betrokken zijn bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing kunnen er hun voordeel meedoen.

Liever beeld?
Er is ook een korte animatiefilm over de GHOR, je ziet dan binnen enkele minuten wát de GHOR is en  wat we eigenlijk doen. Zowel in normale omstandigheden én als gezondheid regisseur achter de schermen bij rampen en incidenten. Bekijk hier het filmpje.

Duidelijke indeling
Het document is opgebouwd uit drie onderdelen. In het 1e hoofdstuk wordt inzicht gegeven hoe de risico- en crisisbeheersing in Nederland is georganiseerd, terwijl het 2e hoofdstuk beschrijft hoe de gezondheidszorg – binnen dit stelsel van risico- en crisisbeheersing – is gepositioneerd. In het 3e hoofdstuk wordt beschreven waarvoor de  GHOR-organisatie – binnen het stelsel van risico- en crisisbeheersing en binnen de gezondheidszorg – verantwoordelijk is.

Link naar het document