21 Jan 2016

Meeste kinderen bewegen voldoende, maar zitten teveel

In regio Kennemerland beweegt 76% van de kinderen gemiddeld minstens 1 uur per dag. Daarnaast zit echter 31% van de kinderen gemiddeld meer dan 2 uur per dag achter een computer of televisie (niet voor school). Bij de 8 t/m 11-jarigen is er zelfs bij 44% van de kinderen sprake van teveel beeldschermgebruik.

Het beeldschermgebruik van kinderen heeft aandacht nodig omdat teveel zitten grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarnaast is het belangrijk dat er bewuste keuzes worden gemaakt voor de media-inhoud die kinderen krijgen aangeboden. Ouders en scholen spelen een belangrijke rol in kinderen wijs om te leren gaan met media.

Dit en meer blijkt uit de Kindermonitor 2014 van GGD Kennemerland in samenwerking met JGZ Kennemerland. De resultaten van de Kindermonitor en vele andere onderzoeken van de GGD zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas.