20 Dec 2016

Onderzoek digitale mediaopvoeding door ouders in Kennemerland

Heeft u regels over hoe lang uw kind op de tablet mag? Heeft u wel eens vragen over het digitale mediagebruik van uw kind? En bij wie kunt u daarmee terecht? GGD Kennemerland heeft eind september onderzoek gedaan naar digitale mediaopvoeding onder ruim 1.700 ouders.Afbeelding Rapportage

Mediaopvoeding is erop gericht om kinderen bewust en selectief met media om te laten gaan. Professionals van onder meer jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland en het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun vragen en problemen rond dit onderwerp.

Enkele resultaten uit het onderzoek: 

Veel ouders staan positief tegenover digitale media, maar hechten ook belang aan regels
Plezier is voor ouders de voornaamste reden om hun kind gebruik te laten maken van digitale media. 71% van de ouders vindt beeldschermen leerzaam en 66% is het er niet mee eens dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Toch vindt 71% van de ouders het ook verslavend en vindt 84% buiten spelen beter voor het kind. Ruim 9 op de 10 ouders hechten dan ook veel belang aan duidelijke regels en tijdsgrenzen.

Ouders hebben met name vragen over de duur, veiligheid en inhoud van het mediagebruik
62% van de ouders had dit jaar vragen of twijfels over het digitale mediagebruik van hun kind. Bijvoorbeeld over de duur van het gebruik, veiligheid en welke websites en apps geschikt zijn. 44% van de ouders wil graag informatie of advies over digitale mediagebruik. Deze behoefte neemt toe met de leeftijd van het kind. 

Informatie van professionals het nuttigst, maar ouders krijgen dit niet altijd
Ouders die informatie of advies willen over digitaal mediagebruik, krijgen dit met name van familie en vrienden (67%) en via internet (67%) en minder via professionals (37%). Opvallend is dat 41% van de ouders die behoefte hebben aan informatie, dat niet krijgt van professionals terwijl ze dat wel graag zouden willen. 

Meer weten?
Bekijk de infographic en het rapport met de resultaten van dit onderzoek.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over digitale mediopvoeding op de website van het CJG in uw gemeente, Stichting Opvoeden, Groter Worden of het Nederlands Jeugdinstituut. Maakt u zich zorgen over het mediagebruik van uw kind? U kunt voor vragen terecht bij de jeugdarts of verpleegkundige van GGD Kennemerland. Bel met 023-7891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl

Panel GGD Kennemerland
Het onderzoek is een pilot voor het inwonerspanel van GGD Kennemerland dat in 2017 van start gaat. Ongeveer 4 keer per jaar krijgen deelnemers aan dit panel een korte digitale vragenlijst over diverse onderwerpen die met gezondheid te maken hebben. Dit stelt GGD Kennemerland in staat om regelmatig de meningen, ervaringen en behoeften van Kennemerlandse inwoners te peilen. Ook meedoen? Meer informatie en aanmelden kan via deze internetpagina.