3 Aug 2016

Onderzoek ervaringen ambulancezorg

In het kader van continue kwaliteitsverbetering doet de sector ambulancezorg van GGD Kennemerland mee aan een landelijk onderzoek naar de tevredenheid en ervaringen van patiënten die door ons vervoerd zijn. Patiënten die in de maanden augustus of september ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober worden gevraagd om deel te nemen aan dit landelijke onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL namens de RAV (regionale ambulancevoorziening) Kennemerland. Alle patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over hun ervaring met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld en wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Franca Rosa Gastaldo: fmrosa@ggdkennemerland.nl. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.