Rampenbestrijding / GHOR

GHOR Kennemerland
GHOR Kennemerland bevordert de veiligheid van de burgers en de zorg aan slachtoffers van rampen en crises in de regio. Daartoe regisseert GHOR Kennemerland de voorbereiding op geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert het openbaar bestuur en partners vanuit gezondheidsperspectief.

Opdrachtgever en 'klanten'
Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland is onze opdrachtgever. GHOR Kennemerland levert diverse diensten aan ketenpartners, veiligheidspartners en zorgpartners.

GHOR-medewerkers
Bij GHOR Kennemerland werken 16 personen. Vrijwel iedere GHOR-medewerker heeft naast zijn dagelijkse functie een rol binnen de GHOR crisisorganisatie. GHOR Kennemerland is onderdeel van het cluster Crisisondersteuning & Opleiding (C&O) van de sector Preventie, Advies & Crisis (PAC) van GGD Kennemerland. GHOR Kennemerland verbindt gezondheid en veiligheid. Ook het GGD-Cursusbureau valt onder C&O.

Regierol
De GHOR heeft een regierol in de voorbereiding van zorginstellingen op crises, waarbij de GHOR onder meer afspraken met zorginstellingen maakt over hun rol in het proces Opgeschaalde Acute Zorg en/of het proces Publieke Gezondheidszorg over:

a)    De inzet van zorginstellingen bij grootschalige of opgeschaalde zorg
b)    De voorbereiding van de zorginstellingen op deze inzet. 

De wederzijdse verantwoordelijkheden van GHOR Kennemerland en de ketenpartners binnen deze samenwerking en de uitvoering van de deeltaken is vastgelegd in convenantenof samenwerkingsafspraken met ketenpartners zoals de huisartsen en ziekenhuizen.

De GHOR crisisorganisatie
De GHOR-crisisorganisatie van GGD Kennemerland bestaat uit circa 50 medewerkers die in geval van een crisis en/of ramp worden ingezet. Deze organisatie kent 8 crisisfuncties:

  1. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)
  2. Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
  3. Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)
  4. Hoofd Informatie (HIN-GZ)
  5. Hoofd Ondersteuning (HON-GZ)
  6. Leider Kernteam (LKT)
  7. Officieren van Dienst-Geneeskundig (OvD-G)
  8. Operationeel Medewerker GHOR (OM GHOR)