GHOR Kennemerland in Beeld

GHOR Kennemerland in Beeld is bedoeld om alle netwerkpartners van GHOR Kennemerland periodiek te informeren over belangrijke ontwikkelingen. De nieuwsbrief is bedoeld voor bestuurders, GHOR-crisisfunctionarissen en ketenpartners waarmee de GHOR graag in verbinding wil staan. Daarnaast kan een ieder die geïnteresseerd is in GHOR Kennemerland zich gratis inschrijven voor de nieuwsbrief, die minimaal 4 keer per jaar verschijnt.

Contact
Voor aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief of inhoudelijke vragen, kunt u mailen naar: ghor@ggdkennemerland.nl