Zorgcontinuiteit (in crisis)

Naast het model Zorgcontinuïteitsplan heeft de GHOR Kennemerland voor zorginstellingen ook een model-document beschikbaar voor een operationeel plan. 

Het operationeel model-plan Zorgcontinuïteit in balans kan als leidraad fungeren voor de crisisteams binnen zorginstellingen tijdens crises. Het ondersteunt bij de te nemen stappen in de bestrijding van het incident, samen met de hulpverleningsorganisaties. 

Het operationele plan bevat informatie over hoe de hulpdiensten in de regio werken en over afstemming en coördinatie met de hulpdiensten. Daarnaast biedt het plan per soort incident (of ‘disbalans’, zie voorbereiding, punt 1) stapsgewijs een checklist voor hoe het incident af te handelen, van melding van het incident tot en met de terugkeer naar de normale situatie. 

Bij het doorlopen van de stappen in dit operationele plan kunt u terugvallen op de afspraken in het al gemaakte Zorgcontinuïteitsplan, u kunt snel een crisisteam samenstellen, en weet op welke hulpverlening u kunt rekenen en van welke collega-instellingen u hulp kunt vragen.

Contactgegevens Zorgcontinuiteit ten behoeve van instellingen