20 Dec 2016

Rubberkorrels op kunstgrasvelden en gezondheid

Op basis van onderzoek concludeert  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat  het verantwoord is te sporten op kunstgrasvoetbalvelden. De GGD onderschrijft deze conclusie en adviseert kinderen en ouders vooral te blijven sporten.

Het onderzoek van het RIVM geeft aan dat in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden vrijkomen uit de korrels. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en ftalaten (weekmakers). Benzeen, wat mogelijk leukemie of lymfeklierkanker veroorzaakt, heeft het RIVM niet aangetroffen in de korrels. De onderzoeksresultaten geven een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.  

Alternatieven voor rubberen korrels
Verschillende partijen denken nu na over alternatieven voor rubbergranulaat. Elke ondergrond voor sportvelden heeft voor- en nadelen. De GGD adviseert bij vervanging van een veld, goed na te denken over deze voor- en nadelen en gezondheid daarbij niet te vergeten. 

Spelen
Het RIVM-onderzoek gaat alleen over sporten. Maar jonge kinderen spelen ook met de korrels, bijvoorbeeld als ze kijken naar een wedstrijd of spelen op een trapveldje in hun buurt. Het is bekend dat jonge kinderen van alles in hun mond stoppen en soms doorslikken. Het is de verantwoordelijkheid van volwassenen dit zo veel mogelijk te voorkomen. Dit geldt voor grind, zand en andere dingen die buiten op straat gevonden worden, en ook voor rubberkorrels. Als een kind per ongeluk een korreltje doorslikt, dan is dit niet erg. 

Adviezen van de GGD
De GGD benadrukt dat hygiënisch gedrag altijd gewenst is na sporten, op welke ondergrond dan ook.

  • Neem een douche na het sporten, en trek daarna schone kleren aan;
  • klop sportschoenen en –kleding buiten uit;
  • maak open wonden of schaafwonden goed schoon en dek ze af vóór het spelen op het veld;
  • zorg ervoor dat de korrels niet in de mond komen;  dus let op je kinderen en sluit bidons op het veld af na gebruik. 

Meer weten

  • Voor vragen is tijdelijk een landelijke telefoonlijn geopend: 0800 - 0480.
  • Ook staat informatie op de websites van het RIVM en GGD GHOR NL:
  • Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de GGD: 023 5159500, team medische milieukunde.