15 Apr 2016

Samenwerking renovatie Velsertunnel

De Velsertunnel in de A22 onder het Noordzeekanaal is bijna 60 jaar oud en toe aan renovatie. Rijkswaterstaat voert de grootscheepse renovatie uit om de doorstroming van verkeer en veiligheid te verbeteren. De tunnel is daarom vanaf 15 april tot half januari 2017 gesloten voor het verkeer. 

De renovatie wordt uitgevoerd in samenwerking met Gemeente Velsen en Veiligheidsregio Kennemerland. De GGD en Brandweer zijn onderdeel van Veiligheidsregio Kennemerland. De brandweer is betrokken vanaf de eerste voorbereidingen en advisering over het ontwerp en brandveiligheid in de tunnel. 

Bereikbaarheid hulpdiensten (o.a. ambulancezorg)
Voor de hulpdiensten blijft de Velsertunnel bij noodsituaties wel beschikbaar. Er zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van hulpdiensten en het gebruik van het omliggende wegennet tijdens de renovatie.  In de eerste weken na de sluiting van de tunnel wordt dagelijks afgestemd met de Veiligheidsregio over de actuele situatie. Zo wordt gekeken of extra maatregelen nodig zijn om de doorstroming  te verbeteren. 

De hulpverleners van GGD en Brandweer zijn tijdens speciale bijeenkomsten geïnformeerd over de tijdelijke voorzieningen en situatie in de tunnel. 

Meer informatie
Website Rijkswaterstaat, Renovatie Velsertunnel.