7 Nov 2016

Scholieren met lagere weerbaarheid vaker gepest

Weerbaarheid is het vermogen om in het dagelijks leven, op een passende manier, voor jezelf op te komen en met respect voor de ander je grenzen te trekken.

Uit onderzoek van GGD Kennemerland blijkt dat scholieren met een lage weerbaarheid bijna drie keer zo vaak worden gepest als weerbare scholieren en dat deze leerlingen bijna twee keer zo vaak zelf pesten.

Dit is een van de resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo Kennemerland 2015-2016. Het onderzoek is uitgevoerd door GGD Kennemerland in opdracht van de 10 gemeenten van de regio Kennemerland. Ruim 6.600 scholieren woonachtig in Kennemerland deden mee.

De resultaten van het onderzoek vormen een van de informatiebronnen voor het gezondheidsbeleid in de  gemeenten.

Jeugdgezondheidsmonitor Emovo Kennemerland 2015-2016

Genotmiddelen
4% van de leerlingen in Kennemerland heeft weleens lachgas als drugs gebruikt. Het alcoholgebruik onder scholieren is licht gedaald, maar nog steeds hoog. Maar liefst 29% van de leerlingen heeft in de maand voor het onderzoek alcohol gedronken (respectievelijk 44 % in 2009-2010 en 32% in 2013-2014). 1 op de 5 leerlingen is bingedrinker (minstens 5 alcoholische drankjes). Bijna 1 op de 10 leerlingen rookt regelmatig.

Social media en gamen
Van alle leerlingen loopt 8% risico op problematisch gebruik van social media. Dit houdt in dat huiswerk vaak wordt afgeraffeld om op social media te kunnen of dat leerlingen slaap tekort komen door teveel gebruik van social media. Risico op problematisch gamen komt voor bij 4% van alle leerlingen.

Bewegen
80% van de leerlingen in Kennemerland sport wekelijks bij een sportvereniging (76% landelijk). De helft van de leerlingen beweegt regelmatig (tenminste 5 dagen per week, minstens een uur sporten of bewegen). Dit is iets minder dan gemiddeld in Nederland (54%).

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het onderzoek en de resultaten op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.