Wijze van onderzoek

Tijdens een gesprek met een sociaal verpleegkundige wordt een risico-inventarisatie gemaakt en wordt bepaald welke testen zinvol zijn om te doen. Zo moet er bijvoorbeeld, als er geen SOA-klachten zijn, voor een betrouwbare testuitslag voor chlamydia en gonorroe minimaal een week zitten tussen een onveilig seksueel contact en het testen. Voor syfilis, hiv en hepatitis B is die periode drie maanden na een risicocontact.

Syfilis, hiv en hepatitis B worden bepaald door middel van het afnemen van een buisje bloed. Chlamydia en gonorroe worden bij mannen bepaald door middel van urine, en bij vrouwen met behulp van een vaginaal wattenstokje, dat door de vrouw zelf mag worden afgenomen op het toilet.

Mannen wordt geadviseerd om gedurende een à twee uur voor het onderzoek niet te urineren. Lichamelijk onderzoek wordt in principe alleen gedaan bij SOA-klachten. De uitslagen van de testen zijn vrijwel altijd na een week bekend. Als er sprake is van een SOA, wordt de behandeling zo snel mogelijk ingezet.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt zonder uw toestemming geen informatie aan derden verstrekt, ook niet aan uw huisarts, ziektekostenverzekeraar, ouders, of partner.

Wetenschappelijk onderzoek
Er vindt met de gegevens en (rest)materialen van onze poli regelmatig wetenschappelijk onderzoek plaats. Uw naam en/of adresgegevens zullen hiervoor nooit worden gebruikt. We gaan er vanuit dat u voor deze onderzoeken uw toestemming verleent. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van restmaterialen, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij GGD Kennemerland, t.a.v. Hoofd van de SOA Polikliniek, Postbus 5514, 2000 GM Hoofddorp.