15 Mar 2016

Start 11e Week van de Lentekriebels op 14 maart

Van 14 t/m 18 maart vindt op basisscholen in heel Nederland, waaronder Kennemerland, weer de Week van de Lentekriebels plaats. Gedurende de projectweek leren de kinderen van groep 1 t/m 8 over hun lichaam, over relaties, omgaan met social media en over zelfbeeld en seksuele weerbaarheid. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert de projectweek. In deze 11e editie staat de rol van ouders centraal.

Bewuste keuze
Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan bewust te maken van hun eigen wensen en grenzen en hen met de juiste kennis en vaardigheden te begeleiden bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Bovendien worden kinderen zo weerbaarder en stellen makkelijker vragen. Als kinderen beter zijn voorbereid op de puberteit, relaties en seksualiteit, maken zij op latere leeftijd bewuste, weloverwogen en veilige keuzes.

Rol van ouders
Kinderen hebben vragen over seksualiteit en zijn nieuwsgierig. Soms vinden ouders het lastig om hun kinderen hierin te ondersteunen of starten ze te laat met seksuele voorlichting. Ouders hebben zelf ook vragen over wanneer en hoe je onderwerpen bespreekbaar maakt met je kind en willen weten wat de rol en het aanbod van de school is.

De Week van de Lentekriebels 2016 biedt ouders veel praktische tips en informatie: 10 feiten en fabels over seksuele ontwikkeling en voorlichting, 10 redenen om seksuele voorlichting te geven, 10 tips hoe te praten over seks met pubers en 10 smoezen waarom ouders dat niet doen. Lees meer op www.weekvandelentekriebels.nl/10

Over de Week van de Lentekriebels
In Nederland is seksualiteit en seksuele diversiteit sinds 2012 in de kerndoelen opgenomen voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen zijn echter vrij om hier zelf invulling aan te geven. Tijdens de Week van de Lentekriebels gaat het in groep 1 t/m 8 over onder meer over kriebels in je buik, vriendschap, weerbaarheid, respect voor een ander en waar baby’s vandaan komen. Dat gebeurt op een manier, die bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen past en aansluit bij hun relationele en seksuele ontwikkeling.

Tijdens de Week van de Lentekriebels kunnen leerkrachten gebruik maken van het lespakket Relaties & Seksualiteit van Rutgers. Op de websites www.weekvandelentekriebels.nl  en www.seksuelevorming.nl  staan tips en materialen om mee aan de slag te gaan. Veel scholen en ouders zijn enthousiast over de school-brede aanpak, het lesmateriaal en de ondersteuning van de GGD-en.

Gezonde School
GGD Kennemerland adviseert en begeleidt scholen om gezondheidsthema’s structureel en integraal volgens de Gezonde School aanpak, uit te laten maken van hun lesprogramma. De week van de Lentekriebels draagt ertoe bij om het thema relaties en seksualiteit structureel onder de aandacht te brengen.

Voor vragen over de Gezonde School methodiek kunt u terecht bij Tessa Visser ’t Hooft:  tvisser@ggdkennemerland.nl  /06-55285931.