14 Sep 2016

Start Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

GGD Kennemerland start vandaag met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 19 jaar) en ouderen, dat één keer in de vier jaar plaatsvindt.

Ruim 40.000 inwoners van regio Kennemerland ontvangen hiervoor een vragenlijst. In deze vragenlijst staan onder andere vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid.

Alle GGD’en starten deze maand de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Dit gebeurt op dezelfde wijze. Hierdoor is het mogelijk de resultaten op regionaal en lokaal niveau te vergelijken. De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor uit in opdracht van de gemeenten en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Uitnodiging vragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Deelname aan de Gezondheidsmonitor kan door de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst ontvangt. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen dus geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens beschreven staat.

Resultaten Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
De landelijke en regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 worden in mei 2017 bekend gemaakt.


Meer informatie
www.ggdkennemerland.nl/gezond-leven/gezondheidsmonitor