3 Mar 2017

Vaccinatiemoment HPV, BMR en DTP voorjaar 2017

Vanaf 1 maart start GGD Kennemerland weer met vaccinatierondes voor HPV en BMR en DTP.

Alle kinderen die in 2017 negen jaar zijn of worden, krijgen van de GGD een oproep voor vaccinatie. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD voert de BMR- en DTP vaccinaties uit.

  • De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
  • De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio. 

In het voorjaar zijn er 7 vaccinatiedagen. U ontvangt voor uw kind een uitnodiging.

Meer over het vaccinatieschema BMR en DTP voorjaar 2017.

HPV-vaccinatie
Daarnaast verzorgt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD ook de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Meisjes tot 15 jaar krijgen nu twee vaccinaties (met een interval van 6 maanden). Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Meer over het vaccinatieschema HPV voorjaar 2017.