15 Nov 2016

Vogelgriep: per direct ophokplicht in het hele land

Voor heel Nederland is een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Het is een voorzorgsmaatregel omdat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels vogelgriep is gevonden.

In de buurt van Monnickendam zijn dode wilde watervogels (futen en kuifeenden) ontdekt die vermoedelijk H5N8-griep hebben. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met de H5N8 vogelgriep besmet kunnen raken. 

Meld kadavers bij de gemeente
Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt. Pluimveehouders en bijvoorbeeld wandelaars in de natuur wordt sterk afgeraden om dode watervogels aan te raken. Laat de dode vogels liggen en meldt de vondst bij de gemeente. 

Meer informatie
De actuele stand van zaken is te vinden op de website van de Rijksoverheid.