28 Nov 2016

Vogelgriep

Op verschillende plaatsen in Nederland is vogelgriep vastgesteld. Er is een ophok- en afschermplicht voor bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren.

Eigenaren van hobby-vogels moeten hun dieren  onderbrengen in een ren of volière om besmetting door contact met wilde watervogels te voorkomen. Vindt u een dode vogel? Laat deze dan uit voorzorg liggen en neem contact op met uw gemeente

Is het H5N8-vogelgriepvirus gevaarlijk voor mensen?
De kans dat een mens besmet raakt door dit vogelvirus is heel klein. Toch is besmetting van dier op mens niet helemaal uitgesloten. Bijvoorbeeld als als personen intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten.

Meer informatie
Voor meer informatie over vogelgriep kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid (RIVM).