Gezonde school

Een school waar gezondheid integraal onderdeel uitmaakt van het schoolbeleid, wordt een Gezonde School genoemd. Denk bijvoorbeeld aan lessen over alcohol, roken, weerbaarheid of gezonde voeding.

De activiteiten worden echter vaak ad hoc of voor een beperkte duur uitgevoerd. Door goed voor te bereiden en te organiseren kunt u beschikbare middelen (zoals tijd en geld) efficiënt en effectief inzetten. De Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak.Gezonde School

Vignet Gezonde School
Met het vignet Gezonde School mag uw school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo gebruiken. Er is een vignet Gezonde School voor het basisonderwijs (po) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Vanaf september 2014 is er ook een vignet voor het voortgezet onderwijs (vo). Op de website www.gezondeschool.nl vindt u alle informatie over (de aanvraag van) het vignet.

Samen met de GGD
Waar heeft de school zelf behoefte aan? Wat vinden leerkrachten, ouders en leerlingen zelf het meest belangrijk om aan te pakken? Hoe sluit je aan bij de situatie op de school? De methodiek van de Gezonde School helpt scholen om samen met de GGD een antwoord op deze vragen te formuleren. De GGD streeft naar een aanpak waarbij de (bestaande) activiteiten met elkaar worden verbonden en structureel worden neergezet binnen de schoolstructuur. Daarin wordt zoveel mogelijk invulling gegeven aan de volgende vier pijlers:

  • Gezondheidseducatie
  • Signalering en doorverwijzen
  • Schoolomgeving (sociaal en fysiek)
  • Schoolbeleid en regelgeving

Wanneer aan deze vier pijlers gezamenlijk wordt gewerkt, heeft dit het meeste effect. Aan het einde van ieder schooljaar worden de activiteiten geëvalueerd. Succesvolle en effectieve activiteiten worden opgenomen in het schoolbeleid en vervolgens jaarlijks toegepast. De school wordt gedurende drie jaar ondersteund en begeleid door de GGD.Gezonde School Haarlem
De Gezonde school wordt momenteel uitgezet in gemeente Haarlem. Op 7 basisscholen is gestart met de Gezonde School werkwijze. Gemeente Haarlem stelt budget beschikbaar voor de interventies en de ondersteuning die zij daarbij nodig hebben. De deelnemende scholen in gemeente Haarlem zijn:

- De Talenten Themacertifcaten Sport en Bewegen + Voeding en Mondgezondheid
- De Cirkel Themacertificaten Sport en Bewegen + Sociaal emotionele ontwikkeling
- De Wadden Themacertificaten Voeding en Mondgezondheid + Sport en Bewegen
- Don Bosco Themacertificaat Sport en Bewegen + Voeding
- De Meer Themacertificaten Sociaal emotionele ontwikkeling + Sport en Bewegen
- De Dolfijn Themacertificaat Sociaal emotionele ontwikkeling
- Brede School Parkrijk Themacertificaten Sociaal emotionele ontwikkeling + Sport en Bewegen

Meer informatie?
Wilt u als school aan de slag met gezondheid, neem dan contact op met ons team Gezondheidsbevordering, tel. 023-7891786 of gezondeschool@ggdkennemerland.nl of met de contactpersoon van uw school.

Nieuwsberichten

12-03-2014: Vragen over seksualiteit in Week van de lentekriebels
16-10-2013: Ook aan de slag met gezondheid op school?
24-06-2013: Bosch en Hovenschool wint "Gezonde Cup Cake Cup".
29-04-2013: Uitreiking vignetten Gezonde School.