Teken en de ziekte van Lyme

Wanneer u als leerkracht van een basisschool of leid(st)er van een BSO/NSO met kinderen naar een bos- en/of duingebied gaat, bestaat het risico op tekenbeten en daardoor de ziekte van Lyme. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Op deze pagina geven we u een aantal tips om het risico te verkleinen.

Eén of enkele dagdelen in het bos is leerzaam en spannend, maar er zijn in toenemende mate vragen over de risico’s die kinderen lopen en hoe deze risico’s zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes kinderen, na een verblijf van een halve dag in duingebied, één of meerdere tekenbeten had. Ook blijkt dat de kinderen na dit verblijf niet gecontroleerd worden op tekenbeten.

Shutterstock 203377042

 

 

 

 

 

 

 


Door een goede voorbereiding en het betrekken van ouders en kinderen bij preventie-activiteiten kunnen risico’s op tekenbeten en de ziekte van Lyme worden verkleind zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van vermaak en leerdoelen. Hierbij bieden we u een aantal tips, instrumenten en informatiebronnen ter voorbereiding op een uitje in ‘het groen’.

Voorkomen van tekenbeten
Teken komen in het hele land voor, in bos, park, duinen en in de tuin. Kinderen die buitenspelen in de natuur, lopen meer risico op een tekenbeet. Neem daarom bij een uitje in de natuur maatregelen:

• Draag bedekkende kleding: lange mouwen, lange broek, dichte schoenen en sokken
• Smeer onbedekte huid regelmatig in met een DEET-houdende lotion

Omdat met deze voorzorgsmaatregelen nog steeds een tekenbeet kan worden opgelopen, wordt geadviseerd altijd een tekencontrole te doen aan het eind van de dag.

Shutterstock 190940576

 

 

 

 

 

 

 


De tekencheck: tips & tricks

Teken kunnen zich overal op het lichaam vastbijten, maar hebben een voorkeur voor de knieholtes, oksels, liezen, bilnaad, in de nek en achter de oren. Onderstaande aanbevelingen kunnen helpen bij het mogelijk maken van een veilige en vertrouwde tekencheck:

• Maak voorkomen van tekenbeten en een tekencheck onderdeel van de voorbereidingen van het uitje
• Verzorg een les over teken (klik hier voor lesmateriaal en andere informatie die van pas kan komen)
• Organiseer binnen het uitje een activiteit gerelateerd aan teken
• Stel kledingregels op
• Maak afspraken over de uitvoering van een tekencheck:
o Wanneer, waar en door wie wordt de tekencheck uitgevoerd? Mannelijke/vrouwelijke leid(st)ers, door twee personen tegelijk?
o Wat wordt wel en wat wordt niet gecontroleerd? Leerlingen kunnen een spiegel gebruiken om zichzelf te controleren
o Welke mogelijkheden zijn er voor kinderen van wie ouders liever niet willen dat ze gecontroleerd worden?
o Voer de tekencheck eventueel in spelverband uit
• Communiceer de afspraken met ouders en leerlingen
• Gebruik de folder van het RIVM

Klik hier voor filmpjes, tools en meer

De ziekte van Lyme bij kinderen
Doordat kinderen op kamp en op een dagje uit in de natuur nogal eens een tekenbeet hebben, lopen ze de kans op de ziekte van Lyme. Ook bij goede kleding en regelmatige controles kan dat gebeuren. Gelukkig is dit heel goed te behandelen en zien we nooit complicaties na een behandeling van de ziekte van Lyme bij kinderen. U hoeft dus niet bang te zijn om met kinderen de natuur in te gaan!

Bronvermelding
Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM, diverse organisaties en beroepsgroepen. Met dank aan GGD Hart voor Brabant voor het delen van materialen.