16 Nov 2015

Week tegen Kindermishandeling van start

Vandaag is de Week tegen Kindermishandeling gestart. Van 16 t/m 21 november 2015 doet de landelijke ‘Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik’ een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel natuurlijk! Voor het derde opeenvolgende jaar staat het thema kindermishandeling een week extra in belangstelling.

Rol van de GGD
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland ziet alle kinderen op vaste momenten in hun leven. Daarbij is JGZ altijd extra alert op signalen van kindermishandeling. JGZ werkt samen met verschillende partners, zodat er ook actie volgt bij een vermoeden of signaal van kindermishandeling. Om kindermishandeling te voorkomen geeft JGZ opvoedondersteuning volgens de methodiek van Positief Opvoeden (Triple P) en worden jonge ouders, indien nodig, ondersteund door middel van de aanpak Stevig Ouderschap. Daarnaast probeert JGZ de weerbaarheid van kinderen te vergroten door een beroep te doen op hun eigen kracht.

Klik hier voor meer informatie over de Week tegen Kindermishandeling.