Zorg vluchtelingen

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hieronder vallen onder ander bron- en contactopsporing en het melden van meldingsplichtige infectieziekten.

Daarnaast geeft de GGD het COA advies bij (mogelijke)infectieziektenuitbraken bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen van COA-locatiemanagers. Meer over de taken van de GGD.

Zorg Voor Vluchtelingen