Vraag en antwoord

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen op de informatiebijeenkomsten over asielzoekers in de regio Kennemerland, met de antwoorden.

Worden vluchtelingen op bijvoorbeeld hiv gescreend?
Nee, vluchtelingen worden niet op hiv gescreend.

Kan de GGD zorgen voor een wekelijkse update van de gezondheidstoestand van de mensen die worden opgevangen?
Nee, onder meer om privacyredenen geeft de GGD geen wekelijkse update.

Op welke wijze wordt de hygiëne in de opvanglocatie in de gaten gehouden?
Regelmatig bezoeken inspecteurs van de GGD de opvanglocaties. Zij controleren onder meer de leef- en slaapomgeving, toiletten en keukens. Ze adviseren ook over verbetermaatregelen.

Hoe lang duurt het voordat een vluchteling op tbc wordt gescreend? Hoe snel gaat dit?
In principe worden alle vluchtelingen, voordat ze in tijdelijke opvang komen, onderzocht op tbc. Dat gebeurt in een aantal Centrale Opvanglocaties in Nederland. Het kan zijn dat sommigen niet hoeven te worden gescreend. Dat kan voorkomen bij Syriërs. Binnen 24 uur na de screening is de uitslag bekend.

Worden kinderen tegen tbc gevaccineerd?
Ja.

Welke medische zorg krijgen vluchtelingen?
Vluchtelingen krijgen dezelfde zorg als andere inwoners van Nederland. Zo is er huisarts- en tandartsspreekuur en wordt voorlichting over gezondheid gegeven.

Wat is de rol van de GGD?
Vluchtelingen in Nederland krijgen dezelfde gezondheidszorg als alle andere inwoners. De GGD zorgt er bijvoorbeeld voor dat kinderen in opvangcentra vaccinaties krijgen (inentingen tegen ernstige infectieziekten). Als er vermoeden van een infectie bestaat, laat de GGD dat meteen onderzoeken en wordt gezorgd voor maatregelen. De GGD coördineert zo nodig dat er voldoende gezondheidszorg (huisartsen en tandartsen) is.

De GGD voert ook inspecties uit naar de hygiëne, veiligheid en gezondheid van onder andere het sanitair en verstrekking van maaltijden.

Het is denkbaar dat door de toestroom van asielzoekers maatschappelijke onrust kan ontstaan in de omgeving of op de opvanglocatie zelf. Ook kan er behoefte zijn bij  asielzoekers aan psychosociale hulp vanwege alle ingrijpende gebeurtenissen die zij meegemaakt hebben. In dat geval kan de GGD een team sturen die begeleiding kan bieden bij deze situaties. Ook kan dit team een adviserende rol spelen bij de nazorg van ingezette professionals.